เปิดบัญชีออนไลน์     

Yuanta E-Open Account
ผ่านระบบ NDID


1.การยืนยันตัวตนผ่านระบบ Online
(Online Channel)

ท่านสามารถลงทะเบียนใช้บริการ NDID และยืนยันตัวตนผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ยืนยันตัวตนและแจ้งขอลงทะเบียนใช้บริการ NDID ผ่านสาขาธนาคารที่ท่านต้องการ

2. ยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ที่รองรับการยืนยันตัวตนและดำเนินการตามขั้นตอน

3. ยืนยันตัวตนผ่าน Application MY AIS(เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการเครือข่าย AIS เท่านั้น โดยท่านสามารถตรวจสอบ สถานะการใช้งาน NDID ของท่าน กับทาง AIS Call Center)

หมายเหตุ : รายชื่อธนาคารที่เข้าร่วมให้บริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID มีดังนี้ KBANK, SCB, BBL, BAY, TTB, CIMBT, KKP, GSB, GHB

ข้อมูล NDID เพิ่มเติม คลิกที่นี่2.การยืนยันตัวตนผ่านระบบ Offline
(Offline Channel)

ท่านสามารถยืนยันตัวตน โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดให้บริการของ AIS
(ลูกค้าทุกเครือข่ายสามารถใช้บริการได้ทั้งหมด)

ตรวจสอบสาขาและจุดให้บริการของ AIS ที่นี่ท่านได้ลงทะเบียนใช้บริการ NDID และยืนยันตัวตนกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว

**สอบถามข้อมูล โทร.02 009 8000**