เปิดบัญชีออนไลน์     

Yuanta E-Open Account
ผ่านระบบ NDID


ท่านสามารถลงทะเบียนใช้บริการ NDID และยืนยันตัวตนผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ยืนยันตัวตนและแจ้งขอลงทะเบียนใช้บริการ NDID ผ่านสาขาธนาคารที่ท่านต้องการ

2. ยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ที่รองรับการยืนยันตัวตนและดำเนินการตามขั้นตอน

หมายเหตุ : รายชื่อธนาคารที่เข้าร่วมให้บริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID มีดังนี้ KBANK, SCB, BBL, BAY, TTB, CIMBT, KKP, GBS, GHB

ข้อมูล NDID เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ท่านได้ลงทะเบียนใช้บริการ NDID และยืนยันตัวตนกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว

**สอบถามข้อมูล โทร.02 009 8000**