เปิดบัญชีออนไลน์     

E-Open Account
เปิดบัญชีออนไลน์ แบบไม่ต้องส่งเอกสาร


กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเริ่มต้นเปิดบัญชี
1.บัตรประชาชน
2.สมุดบัญชีธนาคาร
3.ลายเซ็นตนเองบนกระดาษขาว

VDO Clip แนะนำขั้นตอนการเปิดบัญชี : คลิกเพื่อรับชม

หมายเหตุ :
• Cash Balance เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องวางเงินสดเพื่อเป็นหลักประกันเต็มจำนวนกับบริษัทล่วงหน้าก่อนเริ่มซื้อขาย
• หากท่านทำรายการในเวลา 6.00-19.00 น. ของวันทำการ บัญชีจะอนุมัติภายใน 8 นาทีหลังจากท่าน submit ข้อมูล นอกเหนือวันเวลาดังกล่าวท่านจะได้รับการอนุมัติบัญชีในช่วงเช้าของวันทำการถัดไป
• ทั้งนี้เงื่อนไขการเปิดบัญชีภายใน 8 นาที จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด อาทิ อายุ อาชีพ ข้อบังคับ หรือกฏเกณฑ์ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น